Váš partner v boji proti rakovine od roku 1998

Váš partner v boji proti rakovine od roku 1998

Blog

AKO MÁME PODPOROVAŤ BLÍZKEHO ČLOVEKA S RAKOVINOU?

Avemar
AKO MÁME PODPOROVAŤ BLÍZKEHO ČLOVEKA S RAKOVINOU?

Mnohé poučné správy dokazujú, o koľko rýchlejšie a trvalejšie zlepšenie došlo u pacientov, ktorí boli obklopení milujúcou rodinou.

Rakovina je vážnou výzvou pre pacienta aj jeho okolie. Každý chce počas choroby podporovať svojho partnera, člena rodiny či kamaráta s rakovinou, no nie každý vie, ako to urobiť tak, aby to bolo naozaj v prospech pacienta.

 

Tí, ktorí sú vo vzťahu s onkologickým pacientom, často nevedia, čo povedať alebo sa opýtať, aby nezranili svoje city. Kde je hranica, za ktorou je úmysel pomôcť skôr indiskrétnosťou? V takejto situácii dávame dotknutej osobe slobodu rozhodovania, keďže čelí chorobe. Pokúsme sa jemne vyjadriť, či chcete alebo nechcete hovoriť o rakovine a podľa toho formovať komunikáciu. Podľa odborníka pacient svoju odpoveď naznačuje aj bez slov.

 

  • Vyvarujme sa nariekania a lamentovania, netlačme nášho rodinného príslušníka či príbuzného do role pacienta! „Ak sa u zdravého príbuzného či priateľa prejavia známky zúfalstva a beznádeje, môže to pacienta, ktorý už prežíva najťažšie obdobie života, duchovne posunúť ešte hlbšie,“ zdôrazňuje špecialista.
  • Pozornosť a empatia by mali byť stálymi kľúčovými slovami pri komunikácii s pacientom. Zamyslime sa nad tým, čo by sme v podobnej situácii robili my, ako by sme reagovali na správy o chorobe a spôsoboch liečby.

Okrem láskavých slov a podpory môže pacientovi poskytnúť aj pocit bezpečia, ak vie, že jeho blízki sú v bezpečí, pretože si okamžite uvedomí, že už nemôže vykonávať svoje povinnosti pacienta tak, ako keď bol zdravý. . Kto nie je na diagnózu pripravený, môže začať s oveľa väčšími šancami v boji s chorobou a súčasťou prípravy je aj vytvorenie finančného zabezpečenia. Pre človeka, ktorý sa zotavuje, môže byť úľavou vedieť, že jeho blízki budú mať pomoc, ak sami ochorejú.

 

Na internete nájdete príbehy chorôb mnohých ľudí, ktoré môžu pomôcť iným. Mnoho blogov a podporných skupín vzniklo napríklad preto, aby sa ľudia postihnutí rakovinou symbolickou formou podelili so svojimi rovesníkmi o to, čo to znamenalo znášať chorobu, že to všetko prežili v rodinnom prostredí alebo aj bez nej. Mnohé poučné správy dokazujú, o koľko rýchlejšie a trvalejšie zlepšenie došlo u pacientov, ktorí boli obklopení milujúcou rodinou.