Váš partner v boji proti rakovine od roku 1998

Váš partner v boji proti rakovine od roku 1998

Po stopách Alberta Szent-Györgyiho

Vývoj Avemaru začal Dr. Máté Hidvégi na základe myšlienky nositeľa Nobelovej ceny maďarského profesora Alberta Szent-Györgyiho.

 


Málokto vie, že po objavení vitamínu C sa Szent-Györgyi zameral na výskum rakoviny a po jeho smrti v tejto výskumnej práci pokračoval Máté Hidvégi na žiadosť profesora Gábora Fodora, organického chemika žijúceho v Amerike, Szent-Györgyiho. kamarát a kolega. Výzvou nebolo nič menšie ako použitie pšeničných klíčkov na vytvorenie prípravku bohatého na metoxy-substituované molekuly benzochinónu, ktorý by mohol byť súčasťou protinádorovej terapie. Týmto prípravkom sa stal Avemar, vytvorený v roku 1998, ktorý sa vyrába v niekoľkých verziách, no stále podľa pôvodnej receptúry Hidvégi, v Maďarsku a distribuovaný po celom svete.

 

Vďaka rodinným a profesionálnym väzbám sa Dr. Hidvégi a Dr. Szent-Györgyi mohli osobne stretnúť, keď nositeľ Nobelovej ceny profesor po prvýkrát po emigrácii do USA navštívil Maďarsko ako člen americkej vlády. delegácia vracajúca uhorskú svätú korunu.