Váš partner v boji proti rakovine od roku 1998

Váš partner v boji proti rakovine od roku 1998

Blog

VIANOCE SÚ OSLAVOU ŽIVOTA

Avemar
VIANOCE SÚ OSLAVOU ŽIVOTA

Vianoce sú výnimočným obdobím, keď sa stretávajú rodiny, keď sa rozsvecujú svetlá a keď ľudia zažívajú čaro radosti a spolupatričnosti. Sviatky však nie vždy prinášajú radosť všetkým.

Vianoce sú výnimočným obdobím, keď sa stretávajú rodiny, keď sa rozsvecujú svetlá a keď ľudia zažívajú čaro radosti a spolupatričnosti. Sviatky však nie vždy prinášajú radosť všetkým.

 

Diagnóza rakoviny je pre postihnutých a ich rodiny vždy traumatizujúcim a náročným obdobím. Sviatočné obdobie môže prispieť k zvýšeniu stresu, keď sa pacienti a ich blízki snažia zladiť liečbu, návštevy lekárov a prípravy na sviatky. V tomto článku sa budeme venovať tomu, ako Vianoce ovplyvňujú pacientov s rakovinou a ako im a ich blízkym môžeme pomôcť, aby si toto sviatočné obdobie užili.

 

Dôležitosť prijatia:

 

Prvým krokom je prijatie, a to zo strany pacientov aj rodinných príslušníkov. Prijatie toho, že sviatky môžu byť tento rok iné ako v minulosti, a vytvorenie priestoru pre zmenu a novú realitu. Prijatie je jedným z najdôležitejších krokov v živote s rakovinou na udržanie duševného zdravia.

 

Zdieľanie emócií:

 

Vianoce sú ideálnym časom na zdieľanie pocitov. Nebojte sa hovoriť o svojich obavách alebo očakávaniach týkajúcich sa Vianoc. Otvorená komunikácia pomáha pacientovi aj členom rodiny pochopiť pocity a potreby toho druhého.

 

Špecialita darčekov:

 

Ak sa zohľadnia potreby a želania zúčastnených osôb, obdarovanie môže nadobudnúť hlbší význam. Vyberajte darčeky, ktoré pacientov rozmaznávajú a osviežujú, alebo dokonca podporujú liečbu.

 

Zjednodušenie sviatkov:

 

Nepreháňajte to s prípravami na sviatky. Zbavte sa zbytočnej záťaže a zamerajte sa na jednoduchosť a zdieľanie lásky. Sviatky nie sú o dokonalosti, ale o spolupatričnosti a vzájomnej starostlivosti.

 

Sila podpory:

 

Podpora je kľúčová pre pacientov s rakovinou aj ich blízkych. Počas sviatkov žiadame o pomoc a poskytujeme ju, keď je potrebná. Komunita a blízki sú zdrojom sily a pomoci prekonať ťažkosti.

 

 

Diagnóza rakoviny nevylučuje oslavu života, v skutočnosti takéto časy ešte viac zvýrazňujú hodnotu života a lásky. Vianoce nám dávajú príležitosť vniesť svetlo do životov, ktoré žijú v tieni rakoviny, prostredníctvom podpory našej komunity a vzájomných láskyplných gest. Život je dar a sviatky sú skvelou príležitosťou zblížiť sa, podeliť sa o radosť a posilniť tých, ktorí to potrebujú.